Skip to main content

Voortrajecten

Kletskoppen @ Weekendschool

Op zondag naar school? Zeker wel! Ook dit jaar verzorgen we weer op vier zondagen in december en januari lessen Taal & Poëzie op de IMC Weekendschool.

Activiteiten voorafgaand aan het festival

Om kinderen die vanwege hun (culturele) achtergrond niet zo snel met wetenschap in aanraking komen ook bij Kletskoppen te betrekken organiseren we voortrajecten. Deze vinden plaats in de aanloop naar het festival in Nijmegen.