Voortrajecten

Activiteiten voorafgaand aan het festival

Om kinderen die vanwege hun (culturele) achtergrond niet zo snel met wetenschap in aanraking komen ook bij Kletskoppen te betrekken organiseren we voortrajecten. Deze vinden plaats in de aanloop naar het festival in Nijmegen.