Wie zijn wij?

Kletskoppen richt zich op het leren, informeren en amuseren rondom taal. Tijdens onze activiteiten presenteren taalonderzoekers van de Radboud Universiteit en het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek op een speelse manier hun kennis over taal en taalontwikkeling aan kinderen van twee tot twaalf jaar en hun (groot)ouders. Jong en oud kunnen deelnemen aan interactieve demonstraties, spannende taalspelletjes en voorleessessies in verschillende talen. Het gaat daarbij om taalverwerving, meertaligheid, diversiteit, laaggeletterdheid, taalonderwijs, taalplezier en leesbevordering. Kletskoppen is de enige organisatie in Nederland die zich exclusief richt op taalwetenschap en kinderen.

Naast een jaarlijks festival in Bibliotheek De Mariënburg in Nijmegen organiseren we voortrajecten: activiteiten in de aanloop naar het festival voor kinderen die minder snel met wetenschap in aanraking komen. Daarnaast organiseren we roadshows: minifestivals in bibliotheken in het land. Onder de naam Kletskoppen in de Klas verzorgen we ook lessen op scholen. Speciaal voor ouders waren er in het voorjaar van 2021 de KletsColleges.

Dankzij een subsidie van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) trekt Kletskoppen sinds september 2021 ook verder het land in. Onder de naam Kletskoppen op Maat gaan we in de regio’s Rivierenland, Den Haag en Parkstad Limburg activiteiten organiseren voor kinderen met laagopgeleide ouders en/of een migratieachtergrond.

Heb je interesse om samen te werken? Wil je graag een roadshow organiseren bij jou in de bibliotheek of meedoen met Kletskoppen in de Klas? Of heb je andere vragen? Neem vooral contact met ons op: info@kletskoppenfestival.nl

OpperKletskoppen

Sharon Unsworth
wetenschappelijk directeur

Pim Franssen
projectleider

Wetenschappelijk team

Willeke Menks
Donders Instituut

Mienke Droop
Behavioural Science Institute

Lena Ackermann
Max Planck Instituut

Susanne Brouwer
Centre for Language Studies

Lisa Verbeek
Behavioural Science Institute

Sascha Couvee
Behavioural Science Institute

Programma & Productie Team

Neeltje Rijpkema
productiecoördinator

Cielke Hendriks
productieassistent

Emilie Moolenaar
locatiemanager bibliotheek

Studentassistenten: Luisa Wolf, Bram Rongen

Adviesraad

Caroline Rowland
Voorzitter, Max Planck Instituut

Paula Fikkert
Centre for Language Studies

Eliane Segers
Behavioural Science Institute

Asli Ozyurek
Donders Instituut

Kletskoppen op Maat