Wie zijn wij?

Kletskoppen richt zich op het leren, informeren en amuseren rondom taal. Tijdens onze activiteiten presenteren taalonderzoekers van de Radboud Universiteit en het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek op een speelse manier hun kennis over taal en taalontwikkeling aan kinderen van twee tot twaalf jaar en hun (groot)ouders. Jong en oud kunnen deelnemen aan interactieve demonstraties, spannende taalspelletjes en voorleessessies in verschillende talen. Het gaat daarbij om taalverwerving, meertaligheid, diversiteit, laaggeletterdheid, taalonderwijs, taalplezier en leesbevordering. Kletskoppen is de enige organisatie in Nederland die zich exclusief richt op taalwetenschap en kinderen.

Naast een jaarlijks festival in Bibliotheek De Mariënburg in Nijmegen organiseren we voortrajecten: activiteiten in de aanloop naar het festival voor kinderen die minder snel met wetenschap in aanraking komen. Daarnaast organiseren we roadshows: minifestivals in bibliotheken in het land. Onder de naam Kletskoppen in de Klas verzorgen we ook lessen op scholen.

Heb je interesse om samen te werken? Wil je graag een roadshow organiseren bij jou in de bibliotheek of meedoen met Kletskoppen in de Klas? Of heb je andere vragen? Neem vooral contact met ons op: info@kletskoppenfestival.nl

Wetenschappelijk team

Sharon Unsworth
Chief Kletskop, Centre for Language Studies

Willeke Menks
Donders Instituut

Mienke Droop
Behavioural Science Institute

Lena Ackermann
Max Planck Instituut

Susanne Brouwer
Centre for Language Studies

Elly Koutamanis
Centre for Language Studies

Lisa Verbeek
Behavioural Science Institute

Sascha Couvee
Behavioural Science Institute

Programma & Productie Team

Pim Franssen
projectleider

Marleen Vis
productiecoördinator

Lieteke Aalbers
locatiemanager

Adviesraad

Caroline Rowland
Voorzitter, Max Planck Instituut

Paula Fikkert
Centre for Language Studies

Eliane Segers
Behavioural Science Institute

Asli Ozyurek
Donders Instituut