Skip to main content

Op zondag 18 februari 2024 vindt een nieuwe editie plaats van het Kletskoppen Kindertaalfestival, in Bibliotheek Mariënburg in Nijmegen. Kletskoppen is een vrolijke en informatieve wetenschapsdag voor de hele familie waar wetenschappers van de Radboud Universiteit en het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek hun taalonderzoek presenteren door middel van interactieve demonstraties, verrassende kindercolleges en voorlees- en verhalensessies in het Nederlands en vele andere talen. 

De vorige edities waren een groot succes, mede dankzij de vele vrijwilligers die ons hebben geholpen. Ook dit jaar kunnen wij weer heel wat helpende handen gebruiken, bijvoorbeeld bij het in gereedheid brengen van de bibliotheek, contact leggen met kinderen en hun ouders, hen de weg wijzen en uitleg geven over het programma of meehelpen bij bepaalde activiteiten. 

Vind je het leuk om met kinderen te werken (0-12 jaar) en/of heb je affiniteit met taal(onderzoek) en ben jij beschikbaar op 18 februari? Dan zijn wij op zoek naar jou om ons te helpen tijdens het festival. Meld je snel aan als Kletskoppen-vrijwilliger via: productie@kletskoppenfestival.nl. Meer informatie volgt zodra je je hebt aangemeld.

We kijken ernaar uit je te ontmoeten en er samen weer een geweldige dag van te maken!

Volunteers needed for Kletskoppen Child Language Festival!

A new edition of the Kletskoppen Child Language Festival will take place on Sunday 18 February 2024 in the Mariënburg library in Nijmegen. Kletskoppen is a fun and informative science day for the entire family where scientists from Radboud University and the Max Planck Institute for Psycholinguistics present their language research through interactive demonstrations, children’s lectures and storytelling and reading sessions in Dutch and many other languages. 

The previous editions were a great success, thanks in part to the many volunteers who helped us. This year we could again use lots of helping hands, for example to prepare the library, make contact with children and their parents, show them the way and explain the program or help with certain activities. 

Do you enjoy working with children (0-12 years) and / or in (language) research and are you available on February 18? Then we are looking for you to help us during the festival. Register as a Kletskoppen volunteer via: productie@kletskoppenfestival.nl. More information will follow as soon as you have registered.

Speaking Dutch might be helpful, but is not a requirement. There are many tasks that don’t require Dutch!

We hope to see you soon!