Skip to main content

Schrijven over de hele wereld

Bilingual Boulevard, 10.15 – 16.00 uur

Geschreven taal is een van de meest gevierde menselijke uitvindingen, en wereldwijd worden er honderden verschillende alfabetten gebruikt. Hoe verhouden de vormen van deze verschillende alfabetten zich tot ons lichaam, gereedschappen en materialen? Hoe weerspiegelt het ontwerp van een alfabet de geschiedenis en cultuur? Bij deze demonstratie kun je met klei, stokjes, zand, papier, pennen en borsteltjes proberen in verschillende schriften te schrijven. Je gaat ook leren waar in de wereld de verschillende alfabetten gebruikt worden. Je zult ontdekken hoe de manieren waarop verschillende groepen mensen schrijven zich verhouden tot de plaatselijke geografie, geschiedenis en cultuur. 

Betrokken onderzoeker: Louise Shepperd