Thema: verhalen, lezen, verbeelding, inleving
Leeftijd: vanaf 10 jaar

In leesonderwijs ligt vaak de nadruk op leesniveau en leesvaardigheid. Zelden gaat het over de leeservaring, terwijl juist de beleving van een verhaal het leesplezier bepaalt. En als een kind graag leest plukt het ook veel meer de vruchten van het lezen. In deze les gaan we het daarom hebben over de ervaringen die lezen leuk en bijzonder maken, in plaats van over de ervaringen die lezen soms vervelend of stressvol maken (niveau, snelheid, begrip). Met behulp van een klein experiment gaan we kijken of het uitmaakt vanuit welk perspectief een verhaal geschreven is. Kunnen we ons beter inleven in een ik-verhaal of een hij/zij-verhaal?

We delen de klas op in twee groepen, lezen twee verschillende verhalen en meten dan welke groep zich beter kon inleven. Voor ieder kind is er wat wils, van lezen tot het uitrekenen van gemiddelden. Aan de hand van de wetenschappelijke achtergrond (inleving in verhalen) en het experimentje gaan we met elkaar in discussie over hoe we verhalen beleven: iedereen ervaart iets anders bij een verhaal, en dat is allemaal goed.

De kinderen leren daardoor om te praten over hun eigen ervaringen tijdens het lezen, voorbij begrippen als leesniveau en leesvaardigheid. Daarnaast leren ze hoe er onderzoek gedaan wordt naar lezen: dat gebeurt met vragenlijsten en bijvoorbeeld met onderzoek in het lab. De kinderen krijgen ook wat mee over onderzoek waarbij je twee groepen vergelijkt, en, als ze dat aankunnen, gaan we ook gemiddeldes uitrekenen en een grafiek tekenen.

Docent:

Lynn Eekhof houdt zelf heel erg van lezen en doet onderzoek naar verhalen. Ze doet dat door bijvoorbeeld te meten waar mensen naar kijken als ze een verhaal lezen. Wat zeggen onze ogen over wat we in ons hoofd ervaren tijdens het lezen?