Thema: communicatie, doof-/slechthorendheid, meertaligheid, TOS
Leeftijd: vanaf 8 jaar

Niet iedereen kan even goed praten. Sommige mensen zijn slechthorend of doof en praten daarom moeilijk, anderen zijn een nieuwe taal aan het leren die ze nog niet helemaal beheersen, weer anderen hebben een stoornis waardoor ze bijvoorbeeld klanken en woorden niet goed kunnen onthouden. Misschien ken je zelf wel iemand die moeite heeft met taal. Hoe kun je dan toch met zo iemand communiceren?

In deze les leer je dat je ook je handen en je gezicht kunt gebruiken om iets duidelijk te maken. Doven en slechthorenden hebben zelfs hun eigen gebarentaal! Maar hoe praten ze dan met mensen die wel kunnen horen? En als je een stoornis hebt, hoe leer je dan een taal? Kun je dan ook meerdere talen leren? 

Docenten:
Deze les kan gegeven worden met een focus op doof-/slechthorendheid of met een focus op taalontwikkelingsstoornis (TOS) en meertaligheid.

Sascha Couvee geeft de les met de focus op doof-/slechthorendheid. Haar onderzoek richt zich op hoe dove en slechthorende kinderen leren lezen en of het al in groep 2 te voorspellen is welke kinderen later goede of minder goede lezers worden. Ze is geïnteresseerd in gebarentaal (al kan ze het zelf nog niet zo goed). 

Lisa Verbeek geeft de les met de focus op TOS en meertaligheid. Haar onderzoek richt zich op de taalontwikkeling van meertalige peuters en kleuters met een TOS. Ze vindt het leuk om een heleboel vreemde talen te bestuderen.