Skip to main content
Nieuws

Kletskoppen gaat landelijk!

Dankzij een subsidie van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) trekt Kletskoppen de komende twee jaar het land in. Onder de naam Kletskoppen op Maat gaan we in de regio’s Rivierenland, Den Haag en Parkstad Limburg activiteiten organiseren voor kinderen met laagopgeleide ouders en/of een migratieachtergrond.

Uit evaluaties is gebleken dat het publiek op het festival vooral beperkt blijft tot kinderen met hoogopgeleide ouders en Nederlands als eerste taal. De talige diversiteit van het publiek is daarmee geen goede afspiegeling van de talige diversiteit in de Nederlandse samenleving. Kletskoppen op Maat richt zich daarom op drie nieuwe, moeilijker te bereiken, doelgroepen in drie nieuwe regio’s: meertalige kinderen van ouders met een migratieachtergrond in Den Haag, kinderen van dialectsprekers in Parkstad Limburg en kinderen van laaggeletterde autochtonen in het Gelderse Rivierenland.

Om deze groepen te bereiken gaan we samenwerken met lokale maatschappelijke partners. Zij kennen de gezinnen en weten hoe en waar we contact met ze kunnen maken. De samenwerkingspartners zijn: Bibliotheek Rivierenland, Cultuur Oost, Bibliotheek Den Haag, VoorleesExpress, Cubiss Limburg, Movare Onderwijsstichting, IMC Weekendschool, Bibliotheek Gelderland Zuid.

Zie ook het volledige persbericht.